Het contract tussen Voetbalschool Noord en de speler treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en verstuurd is.

Alle cursusinformatie wordt per mail verstuurd. Het is belangrijk om een wijziging in e-mailadres z.s.m. door te geven.

De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus worden geannuleerd.

Betaling vindt plaats d.m.v. een eenmalige automatische incasso.

Inschrijfgeld is eenmalig. Voor een vervolgcursus hoeft niet opnieuw inschrijfgeld te worden betaald.
Teruggave van een deel van de contributie is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).

Voetbalschool Noord is clubonafhankelijk en te gast bij v.v. Drachtster Boys. Dit houdt in dat de spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

Voetbalschool Noord stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële schade en blessures.

Trainingen worden gegeven van maart t/m mei en september t/m november.

Bij ziekte/afwezigheid graag afmelden via het afmeldformulier op onze site.

Spelers zijn verplicht te trainen in het Voetbalschool Noord tenue en dienen 10 minuten van te voren aanwezig te zijn.

Bij opgave van meerdere kinderen uit 1 gezin krijgt het 2e kind 10 euro korting op het cursusgeld, het 3e kind krijgt 20 euro korting. Voorwaarde is dat alle kinderen wonen op hetzelfde adres.