Het contract tussen Voetbalschool Noord en de speler treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en verstuurd is.

Alle cursusinformatie wordt per mail verstuurd. Het is belangrijk om een wijziging in e-mailadres z.s.m. door te geven.

De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus worden geannuleerd.

Betaling vindt vooral plaats via ideal.

Teruggave van een deel van de contributie is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).

Voetbalschool Noord is clubonafhankelijk en te gast bij bij de sportvelden. Dit houdt in dat de spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

Voetbalschool Noord stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële schade en blessures.

Trainingen worden gegeven van maart t/m mei en september t/m november.

Bij ziekte/afwezigheid graag afmelden via de mail.

Spelers zijn verplicht te trainen in het Voetbalschool Noord tenue en dienen 10 minuten van te voren aanwezig te zijn.

Bij opgave van meerdere kinderen uit 1 gezin krijgt het 2e kind 10 euro korting op het cursusgeld. Voorwaarde is dat alle kinderen wonen op hetzelfde adres.